ЈКП „Блаце“ набавља канте за смеће, могућност плаћања у више рата уз рачуне за комуналне услуге

Јавно комунално предузеће “Блаце“ позива грађане који немају стандардизоване канте за одлагање комуналног отпада, да у што краћем року, до

Read more