Јавне набавке

Наручилац:ЈКП „Блаце“Блаце
Број јавне набавке:Јавна набавка мале вредности бр.1.1.4/20
Предмет:Хемикалије за прераду воде- поновљени поступак за партију бр.3-хлорни гранулат
 
Наручилац:ЈКП „БЛАЦЕ“ Блаце
Број јавне набавке:Јавна набавка мале вредности бр.1.2.1/20
Предмет:Услуге грађевинске механизације (по партијама)
 
Наручилац:ЈКП „Блаце“Блаце
Број јавне набавке:Јавна набавка мале вредности бр.1.1.4/20
Предмет:Набавка хемикалија за прераду воде (по партијама)
 
Наручилац:ЈКП „Блаце“ Блаце
Број јавне набавке:Јавна набавка мале вредности бр.1.1.7/20
Предмет:Набавка електричне енергије
 
 
Наручилац:ЈКП „Блаце“ Блаце
Број јавне набавке:Јавна набавка мале вредности бр.1.1.8/20
Предмет:Набавка асфалтне масе (поновљени поступак)
 
 
Наручилац:ЈКП „Блаце“ Блаце
Број јавне набавке:Јавна набавка мале вредности бр. 1.1.2/20
Предмет:Грађевински материјал
 
Наручилац:ЈКП „Блаце“ Блаце
Број јавне набавке:Јавна набавка мале вредности бр.1.1.8/20 
Предмет:Набавка асфалтне масе
 
Наручилац:ЈКП „Блаце“Блаце
Број јавне набавке:Јавна набавка мале вредности бр.1.1.3/20
Предмет:Набавка електроматеријала
 
Наручилац:ЈКП „Блаце“Блаце
Број јавне набавке:Јавна набавка мале вредности бр.1.1.6/20
Предмет:Набавка уља и мазива
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавке:Јавна набавка мале вредносту бр.1.1.1/20
Предмет:Водоводни и канализациони материјал
 
 
 
Наручилац:ЈКП „Блаце“
Број јавне набавке:Јавна набавка у отвореном поступку бр.1.1.5/20
Предмет:Набавка горива
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности бр.1.1.9/19
Предмет:Набавка котла за котлару у сегментима
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности бр.1.3.1/19
Предмет: Извођење радова на санацији топловода (Цевовода)
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности бр.1.1.4/19
Предмет: Хемикалије за прераду воде – поновљени поступак за партију 2
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности бр.1.1.2/19
Предмет: Грађевински материјал – поновљени поступак
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности бр.1.1.4/19
Предмет: Хемикалије за прераду воде
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности бр.1.1.7/19
Предмет: Набавка електричне енергије – поновљени поступак
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности бр.1.1.2/19
Предмет: Грађевински материјал
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности бр.1.1.8/19
Предмет: Набавка асфалтне масе – поновљени поступак
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности бр.1.1.7/19
Предмет: Набавка електричне енергије
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности бр.1.1.8/19
Предмет: Набавка асфалтне масе
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности бр.1.1.1/19
Предмет: Набавка водоводног и канализационог материјала
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности бр.1.1.3/19
Предмет: Набавка електроматеријала
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности бр.1.1.6/19
Предмет: Набавка уља и мазива
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка у отвореном поступку  бр.1.1.5/19
Предмет: Набавка горива
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности  бр. 1.2.1/18
Предмет: Услуге физичко-техничког обезбеђења-поновљени поступак
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности  бр. 1.1.4/18
Предмет: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ (по партијама) – поновљени поступак
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности  бр. 1.1.4/18
Предмет: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ (по партијама)
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности  бр. 1.1.2/18
Предмет: Набавка добара – грађевински материјал (по партијама)
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности  бр. 1.3.1/18
Предмет: Набавка радова – Крпљење ударних рупа на територији општине

Блаце
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности  бр. 1.1.8/18
Предмет: Набавка електричне енергије
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности  бр. 1.1.1/18
Предмет: Набавка водоводног и канализационог материјала
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности  бр. 1.1.7/18
Предмет: Набавка уља и мазива
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности  бр. 1.1.3/18
Предмет: Набавка електроматеријала
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка мале вредности  бр. 1.2.1/18
Предмет: Услуге физичко-техничког обезбеђења
 
Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавкe: Јавна набавка у отвореном поступку  бр. 1.1.6/18
Предмет: Набавка горива 

Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.1.2.3/2017
Предмет јавне набавке: Ремонт котловског постројења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.1.1.6/2017
Предмет јавне набавке: Набавка хемикалија за прераду воде – поновљени поступак за партију 2 – течни хлор

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.1.1.7/2017
Предмет јавне набавке: Набвака хтз опреме – поновљени поступак за партију бр.2 – радна обућа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.1.1.6/2017
Предмет јавне набавке: Набавка хемикалија за прераду воде

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање број 1

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору за партију број 1

Обавештење о закљученом уговору за партију број 3

Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.1.1.3/2017
Предмет јавне набавке: Набавка ХТЗ опреме

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука за доделу уговора за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Одлука о обустави поступка за партију 2

Обавештење о обустави поступка за партију 2

 

Наручилац: ЈКП „Блаце“

Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.1.1.3/2017
Предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала (по партијама)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.2

Обавештење о закључено  уговору за партију 1

 

Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.1.1.10/2017
Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Наручилац: ЈКП „Блаце“

Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.1.1.3/2017
Предмет јавне набавке: Набавка водоводног и канализационог материјала (по партијама)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.1.1.5/2017
Предмет јавне набавке: Набавка електро материјала

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Наручилац: ЈКП „Блаце“

Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.1.1.9/2017
Предмет јавне набавке: Набавка уља и мазива 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.1.1.1/2017
Предмет јавне набавке: Набавка горива

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање број 1. гориво

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.1.1.11/2016
Предмет јавне набавке: Набавка теретних возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за теретна возила

 

Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 1.1.10/2016
Предмет јавне набавке: Набавка камиона, поновљени поступак за партију 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Наручилац: ЈКП „Блаце“
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 1.2.3/2016
Предмет јавне набавке: Набавка услуга – услуге транспорта и превоза

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору