ЈКП „Блаце“ набавља канте за смеће, могућност плаћања у више рата уз рачуне за комуналне услуге

Јавно комунално предузеће “Блаце“ позива грађане који немају стандардизоване канте за одлагање комуналног отпада, да у што краћем року, до 10 дана,  набаве стандардизоване канте за комунални отпад, максималне запремине до 140 литара, јер у супротном, радници ЈКП-а неће преузимати комунални отпад, о чему ће бити обавештена комунална инспекција ради предузимања законских мера из своје надлежности.

Уколико грађани немају услова за куповину, могу се обратити  ЈКП „Блаце“ да за њихове потребе набави канте по повољнијим условима, са могућношћу отплате у више рата, плаћањем уз  рачун за комуналне услуге.

Од броја заинтересованих за набавку канти у организацији ЈКП „Блаце“ зависи да ли ће се таква акција спровести у дело па Вас овим путем позивамо да искажете заинтересованост тако што ћете позвати одговорног радника Срђана Радосављевића за више информација. Телефон за контакт: 069 8770818