Надзорни одбор ЈКП Блаце донео је одлуку о начину плаћања дуга за комуналне услуге

Надзорни одбор ЈКП Блаце донео је одлуку о начину плаћања дуга за комуналне услуге. Одлуком су одређена правила као и погодности корисницима услуга  Јавног комуналног предузећа.

Редовним платишама који измирују своја дуговања до валуте плаћања, односно до 20-ог у месецу, за рачун из претходног месеца, утврђено је право на попуст од 5%.

Овом Одлуком се такође предвиђају Споразуми за репрограм дуга физичким и правним лицима и корисницима комуналних услуга.

Ближе информације можете прочитати у самој Одлуци о начину плаћања дуга за комуналне услуге