ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо кориснике и потрошаче воде за пиће у Општини Блаце да је Одељење за санитарну инспекцију – група за санитарни надзор Ниш, након извршених анализа овлашћене здравствене установе  / Завода за јавно здравље Ниш, забранила ЈКП Блаце испоруку воде за пиће потрошачима Општине Блаце.

Након извршених лабораторијских анализа , утврђено је да вода није за пиће , а дозвољава се употреба воде за хигијенско санитарне потребе.

У поступку канцеларијског инспекцијског надзора, по пријему извештаја о испитивању воде за пиће са чесме у објекту Управа ЈКП Блаце, точеће место чајна кухиња, од дана 02.03.2020. године, установљено је да резултати испитивања НИСУ УСКЛАЂЕНИ СА ПРОПИСАНИМ ВРЕДНОСТИМА ЗБОГ ПОВЕЋАНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА БОЈУ И МУТНОЋУ, ЛИСТА VI ПРАВИЛНИКА, ТЕ ДА СЕ ВОДА НЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ ЗА ПИЋЕ И ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ. 

Обавештавамо грађане Општине Блаце да су предметни узорци испитивања воде за пиће МИКРОБИОЛОШКИ ИСПРАВНИ те сматрамо да нема места паници. Са оваквом ситуацијом блачани су се сретали у ранијем периоду и показали су висок степен толеранције и разумевања. ЈКП „Блаце“ у сарадњи са Општином Блаце ће у наредном периоду уложити напоре како би грађане снабдели хигијенски исправном водом.