ОБАВЕШТЕЊЕ ЈКП-а „БЛАЦЕ“ У БЛАЦУ КОРИСНИЦИМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Позивају се корисници комуналних услуга ЈКП „Блаце“ који имају неизмирене обавезе за пружене комуналне услуге да исте измире уплатом на текући рачун бр.205-13875-76 отворен код Комерцијалне банке а.д Београд или на текући рачун предузећа бр.200-2368340101 отворен код Банке Поштанска штедионица као и уплатом на благајни предузећа радним данима од 07:00 до 15:00 часова.

Упозоравају се корисници комуналних услуга који имају неизмирене обавезе за пружене комуналне услуге, да ће ЈКП „Блаце“ у Блацу у наредном  периоду, предузети све расположиве мере у складу са законом, а ради наплате потраживања које ЈКП „Блаце“ има према корисницима за пружене комуналне услуге.

Обавештавају се корисници комуналних услуга  ЈКП „Блаце“ у Блацу који имају неизмирене обавезе за пружене комуналне услуге да исте могу измирити закључивањем Споразума о одложеном плаћању комуналних услуга са ЈКП „Блаце“.

ЈКП „БЛАЦЕ“ БЛАЦЕ