ОБАВЕШТЕЊЕ ЈКП-а „БЛАЦЕ“ У БЛАЦУ КОРИСНИЦИМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Јавно комунално предузеће  „Блаце“  је  од јануара месеца  покренуло  наплату својих  потраживања  преко јавних извршитеља.

Како дуговања за пружене комуналне услуге не би била измирена принудним путем , позивају се корисници комуналних услуга ЈКП „Блаце“ који имају неизмирене обавезе за пружене комуналне услуге да исте  редовно измире уплатом на текући рачун бр.205-13875-76 отворен код Комерцијалне банке а.д Београд или на текући рачун предузећа бр.200-2368340101 отворен код Банке Поштанска штедионица као и уплатом на благајни предузећа радним данима од 07:00 до 15:00 часова.

Обавештавају се корисници комуналних услуга  ЈКП „Блаце“ у Блацу који имају неизмирене обавезе за пружене комуналне услуге да исте могу измирити закључивањем Споразума о одложеном плаћању комуналних услуга са ЈКП „Блаце“.