ОБАВЕШТЕЊЕ ЈКП-а „БЛАЦЕ“ У БЛАЦУ КОРИСНИЦИМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Позивају се корисници комуналних услуга ЈКП „Блаце“ који имају неизмирене обавезе за пружене комуналне услуге да исте измире уплатом на текући рачун бр. 205-13875-76 отворен код Комерцијалне банке ад Београд или на текући рачун предузећа бр. 200-2368340101 отворен код Банке Поштанска штедионица као и уплатом на благајни предузећа радним данима од 06:00 до 14:00 часова.

 

Упозоравају се корисници комуналних услуга који имају неизмирене обавезе за пружене комуналне услуге, да ће ЈКП „Блаце“ у Блацу у наредном периоду,  предузети све расположиве мере у складу са законом, а ради наплате потраживања које ЈКП „Блаце“  има према корисницима за пружене комуналне услуге.

 

Обавештавају се корисници комуналних услуга ЈКП „Блаце“ у Блацу који имају неизмирене обавезе за пружене комуналне услуге да исте могу измирити на рате, закључивањем Споразума о одложеном плаћању комуналних услуга са ЈКП „Блаце“.