ВОДА ЗА ПИЋЕ ИСПРАВНА

Обавештавамо грађане Општине Блаце да је вода за пиће исправна.

Дана 20.07.2020. године укинуто је решење Санитарне инспекције којим је изречена мера забране коришћења воде за пиће потрошачима Општине Блаце и ДОЗВОЉАВА СЕ УПОТРЕБА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ.

Након извршених анализа воде за пиће од стране Института за јавно здравље из Ниша резултати испитивања су показали да је вода из система водоснабдевања Придворица здравствено исправна и да испуњава норме прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. У свом извештају Институт је навео да су испитивани узорци здравствено безбедни  и дао је мишљење да се ВОДА ИЗ ЈКП „БЛАЦЕ“ МОЖЕ КОРИСТИТИ ЗА ПИЋЕ И ПРИПРЕМУ ХРАНЕ.

Овом приликом желимо да се захвалимо грађанима Општине Блаце на стрпљењу и разумевању за насталу ситуацију  која је проузроковала сметње у водоснабдевању. Обилне кишне падавине су Општини Блаце нанеле велику материјалну штету а ЈКП „Блаце“ је претрпело ненадокнадиву штету у  систему допремања воде за пиће из фабрике у Придворици до резервоара у Блацу. У наредном периоду очекују нас обимни радови на успостављању веће контроле процеса производње и допремања воде грађанима Општине Блаце.