ФИСКАЛИЗАЦИЈА ПИЈАЧНЕ ПРОДАЈЕ

Јавно комунално предузеће „Блаце“ обавештава кориснике пијачног простора и тезги о почетку примене Закона о фискализацији и евидентирања промета на мало преко фискалног електронског уређаја.

   Закон о фискализацији почео је да се примењује од 1. новембра 2021. године, уз прелазни период до 30. априла 2022. године, током кога обвезници фискализације треба да прилагоде пословање новом моделу фискализације.

   Чланом 4 Закона предвиђено је да обавезу евиденитрања промета на мало преко електронског фискалног уређаја има свако физичко лице које плаћа порез на приходе од самосталне делатности према закону о порезу на доходак грађана и свако правно лице које плаћа порез на добит правних лица у смислу закона о порезу на добит правних лица, које врши промет на мало.

    Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе утврђено је да су следеће делатности изузете од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе:

  • делатност продаје сопствених пољопривредних производа на пијачним тезгама

  • делатаности који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности.

    Физичка лица која нису регистрована као предузетници код АПР- а, а порез на приход од самосталне делатности плаћају као носиоци породичног пољопривредног газдинства, немају обавезу евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја, када врше промет на мало сопствених пољопривредних производа на пијачним тезгама.

    Делатности које се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности одређене су Правилником о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата.

   За све друге врсте продаје на мало на пијачним тезгама, осим продаје сопствених пољопривредних производа и производа делатности које се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности постоји обавеза евиденитрања промета на мало преко електронског фискалног уређаја.

   Уколико су Вам потребне додатне информације о обавези евиденитрања промета на мало преко електронског фискалног уређаја код продаје на пијачним тезгама можете контактирати Пореску управу електронском поштом на адресу budiefiskalizovan@purs.gov.rs или путем Контакт центра на бројеве телефона 0700 700 007 и 011 3310 111.

Крајњи рок за укључење у нови систем је 30. април 2022. године.

Неће бити продужења прелазног периода, нити даљих изузећа обвезника фискализације

На следећим линковима можете преузети  документа која вам могу помоћи у процесу фискализације:

MF – OBAVESTENJE – prodaja na pijacnim tezgama (1)

Pravilnik – stari zanati (1)

Upitnik – fiskalizacija na pijacama – feb 2022 (1)

UREDBA fiskalizacija (1)

ZAKON o fiskalizaciji (1)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *