ЈКП „БЛАЦЕ“ ПОТПИСАЛО МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ „ЕУ ПОДРШКА РЕФОРМАМА У СЕКТОРУ ВОДА“

             Дана 7. априла 2022. године у просторијама Привредне коморе Србије у Београду, одржан је семинар поводом почетка реализације пројекта „ЕУ подршка реформама у сектору вода“. ЈКП „Блаце“ је одабрано као једно од 20 пилот јавних комуналних предузећа које ће учествовати у активностима Пројекта.
           У сврху спровођења Пројекта „ЕУ подршка реформама у сектору вода”, који финансира Европска унија кроз уговор о услугама између Министарства финансија, Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и конзорцијума фирми на челу са Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. потписан је Меморандум о разумевању. Предмет овог меморандума је дефинисање улога, права и обавеза споразумних страна у периоду трајања Пројекта.
У име ЈКП „Блаце“ директор предузећа Дарко Кузмановић је потписао овај Меморандум.
         Циљ Пројекта је да подржи Републику Србију у области реформе водних услуга у циљу повећања ефикасности у сектору пружања водних услуга, са посебним акцентом на спровођењу принципа поврата трошкова. Пројекат се састоји од две компоненте кроз које ће бити реализовано укупно 6 резултата.
         У оквиру компоненте 1 Пројекта предвиђено је да се изврши процена стања у области пружања водних услуга и развој предлога за повећање ефикасности у тој области и то: побољшан систем комуналних услуга на локалном нивоу, развијен модел за издвајање водних услуга од других комуналних услуга, развијени модели за унапређење пословања у јавним комуналним предузећима.
          Циљ компоненте 2 Пројекта је да омогући подршку у спровођењу ревидираних захтева за поврат трошкова (укључујући спровођење тарифне методологије) и успостављање регулаторног система водних тарифа: развијена тарифна методологија и систем наплате у оквиру пружања водних услуга, развијен модел за успостављање Регулаторног тела – Регулатора, јачање капацитета на локалном нивоу у погледу увођења Регулаторног тела – Регулатора.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *