У БЛАЦУ ЗАПОЧЕТЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА

ЈКП „Блаце“ и Општина Блаце су у задњих три године активно радиле на побољшању квалитета живота суграђана кроз побољшање комуналне уређености и обезбеђење услова за изградњу постројења за прераду отпадне воде.

У склопу овог пројекта планирана је реконструкција и нова градња канализационе мрежа у насељу Блаце – канализација за употребљену и атмосферску воду као и изградња постројења па пречишћавање отпадне воде. Укупна дужина колектора за употребљену и атмосферску воду износи 8233,60 м, што подразумева реконструкцију у дужини од 3853,00 м и нову градњу у дужини од 4650,60 м. Капацитет фабрике за пречишћавање отпадне воде дефинисан је на основу еквивалента од 10.000 становника.

До сада су спроведене следеће активности:

Спроведен је поступак јавне набавке и 06.12.2021. године потписани су уговори о извођењу радова на изградњи и реконструкцији система за прикупљање комуналних отпадних вода (канализација) и пречишћавање отпадних вода. Истог дана потписан је и уговор о вршењу стручног надзора.

Почетком марта 2022. године основан је Надзорни одбор Пројекта „Изградња  и унапређење сакупљања комуналних отпадних вода и система пречишћавања Блаце и Брус“

13. априла.2022. године формирана је Јединица за праћење и спровођење пројекта „Изградња и унапређење сакупљања комуналних отпадних вода и система пречишћавања Блаце и Брус“

Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде , поред представника општина Блаце, Брус и Крушевац, за праћење и спровођења пројекта, као члан јединице, именован је директор ЈКП „Блаце“ Дарко Кузмановић, дипломирани економиста.

Овим радњама су створени услови да се започне са реализацијом пројекта. Извођач радова на реконструкцији и изградњи нове канализационе мреже је присутан у Блацу и ускоро креће са реализацијом послова и задатака. Извођач радова на изградњи постројења (фабрике) за пречишћавање отпадне воде је у фази пројектовања постројења из разлога што је Уговором дефинисано пројектовање, изградња, пуштање у рад и надзор над радом постројења у трајању од једне године.

Целокупан пројекат финансира се средствима Европске уније из фондова ИПА-2017.

Реализацијом овог пројекта Општина Блаце ће добити нов модеран систем за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода  чиме се знатно утиче на побољшање квалитета отпадних вода и заштита слива реке Блаташнице до уливања у језеро Ћелије.

 

.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *