Законски оквир пословања

Основни закони који уређују пословање предузећа су:

  • Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.гласник РС, бр. 25/02,107/05,108,05,15/2016),
  • Закон о регистрацији привредних субјеката (Сл.гласник РС, бр.55/04),
  • Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС 42/98,06/2014),
  • Закон о раду (Сл.гласник РС , бр. 24/05 и 61/05,32/2013,75/2014).

Нормативна акта предузећа су:

  • Статут,
  • Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП „Блаце“,
  • Правилник о раду,

–    Акт о процени ризика на радним местима,

  • Правилник о заштити на раду,
  • Правилник о заштити од пожара,
  • Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја,

 

ЕЛЕКТРОНСКИ ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ

Јавно комунално предузеће је формирало Електронски информатор о раду органа јавне власти који може да се преузме на линку   https://informator.poverenik.rs/informator?org=qqdnzSqFjYZvjN9G6