Организациона структура

Јавно комунално предузеће на дан 10.10.2016. године има у радном односу 69  радника од тога 62 на неодређено време и  7  радника на одређено време.

Предузеће у свом саставу има три радне јединице и то:

*радна јединица комуналних делатности,

*општа служба

*радна јединица грађевинска и машинска оператива.

Органи предузећа су:

*Директор – орган пословодства,

*Надзорни одбор – орган управљања,